Αγχώδης Μετατραυματική Διαταραχή

Η Αγχώδης Μετατραυματική Διαταραχή ή αλλιώς Διαταραχή Μετά από Ψυχοτραυματικό Στρες εκδηλώνεται σε άτομα που έχουν βιώσει ένα ακραίο τραυματικό γεγονός. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι η ανάπτυξη χαρακτηριστικών συμπτωμάτων ύστερα από ένα ψυχολογικό τραυματικό γεγονός που βρίσκεται εκτός του συνηθισμένου πεδίου της ανθρώπινης εμπειρίας. Το άτομο βιώνει ή γίνεται μάρτυρας ή χρειάζεται […]

Read More Αγχώδης Μετατραυματική Διαταραχή

Αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΔΨ)

H γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία βοηθάει τους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση της διαταραχής τους, προκειμένου να σκεφτούν και να δράσουν ανάλογα, καθοδηγώντας τους να ξεπεράσουν τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που αισθάνονται.Tα ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα μπορούν να μειωθούν αν οι ασθενείς α) αλλάξουν τον τρόπο που ερμηνεύουν τις παρείσακτες σκέψεις τους ως απειλητικές και β) σταματήσουν […]

Read More Αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΔΨ)